Oferta

Oferujmy kompleksowy zakres usług wspierających działanie firm
na każdym etapie ich rozwoju w następujących dziedzinach:

  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),

  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,

  • wypełnianie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz składania ich do odpowiednich urzędów,

  • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania,

  • rozliczenia roczne PIT,

  • inne usługi wg potrzeb i życzeń Klienta.

Call Now Button